dozor-elektroniczny-jak-dziala
FAQ

Dozór elektroniczny – pytania od czytelników

Czym jest dozór elektroniczny? Jest to jedna z form obywania kary pozbawienia wolności (także zastępczej kary aresztu) oraz kary ograniczenia wolności, poza zakładem karnym. Można skorzystać z tej formy odbywania…