Każdy z tych, który występują w postępowaniu karnym w roli oskarżonego, dąży do tego aby finalnie nie zapadł wyrok skazujący… Jednakże, gdy zapada wyrok skazujący, nasuwa się nam oraz osobom z naszego najbliższego otoczenia pytania: co teraz, czy pójdę siedzieć, jaki los czeka mnie i moją rodzinę? Warto, aby wpisując w wyszukiwarkę “prawa i obowiązki skazany blog” trafić pod właściwy adres. Witaj na blogu!

            Na Twoje szczęście przepisy ustaw karnych przewidują szereg instytucji, które dają skazanym ratunek w tego typu sytuacji. Ważne jest wyłącznie właściwe pokierowanie postępowania po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Dzięki temu możemy zapobiec wystąpieniu negatywnych następstw wiążących się ze skazaniem. Oczywiście, nie w każdej trudnej sytuacji da się coś wskórać. Ale w większości ze spraw, jesteśmy w stanie coś ugrać.

obowiązki i prawa skazanego, jakie ma przywileje skazany, blog prawniczy
Zadbaj o swoje szczęście i spokój

Co z osobami, które zostały skazane na karę do 1 (jednego) roku pozbawienia wolności?

W takim przypadku, mamy do wyboru wiele instytucji i możemy skorzystać z każdej z nich. Możemy wystąpić bowiem z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. A to wiąże się z tym, że skazany będzie dobywać karę poza zakładem karnym,  pozostając pod dozorem i wykonując szereg obowiązków nałożonych w postanowieniu. Można także wystąpić  z wnioskiem o odroczenie wykonania kary. To pozwoli nam zyskać czas, aby zabezpieczyć bliskich przed utratą źródła dochodu czy też środków na leczenie, wychowanie dzieci itp. Wiadomo, to nie spowoduje tego, że nie będziesz musiał odbyć kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazujący. Ale wszystko jest lepsze niż spędzenie roku w zakładzie karnym…..

            W przypadku gdy już odbywasz karę, możesz skorzystać z instytucji przerwy w odbyciu kary pozbawienia wolności, co pozwoli Ci na jakiś czas opuścić zakład karny, aby móc choćby naprawić sytuację panującą w domu. Ponadto, co do zasady po odbyciu połowy kary, może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Pozwoli Ci to, opuścić zakład karny przed upływem faktycznego okresu odbywania kary.

Nie musisz już szukać informacji wpisując “prawa i obowiązki skazany blog”, po prostu napisz do nas: https://skazany.pl/o-blogu/

Jest jeszcze szereg innych instytucji i możliwości, ale można by było o tym pisać godzinami. Zespół naszej kancelarii ma rozwiązania przedstawionych wyżej problemów. Wystarczy się z nami tylko skontaktować.

Tagi: