W artykule tym, wyjaśnimy Ci, co należy rozumieć pod pojęciem “pijanego kierowcy” oraz jaka jest odpowiedzialność za jazdę na tzw. gazie. W związku z tym, sprawdźmy, jakie przewidziano kary dla pijanych kierowców 2020 r.

Obowiązujące w polskim obrocie prawnym ustawy karne, rozróżniają stan nietrzeźwości i stan wskazujący na spożycie alkoholu, dlatego zobaczmy czym różnią od siebie oba stany.

Definicje stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 Kodeksu karnego, co oznacza:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub
 • zawartość alkoholu w 1 dm2 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Natomiast prowadzenie pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu stanowi wykroczenie – art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Stan ten ma miejsce w przypadku gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi osoby zatrzymanej wynosi od 0,2 do 0,5 promila, bądź
 • gdy obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Jaka jest odpowiedzialność karna za jazdę na tzw. „gazie”?

Stan po spożyciu alkoholu. W przypadku pijanego kierowcy prowadzącego pojazd mechaniczny w stanie po spożyciu alkoholu, tj. gdy stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza), popełnia on wykroczenie zagrożone:

 • karą aresztu,
 • grzywny nie niższej niż 50 złotych,
 • czasowym zatrzymaniem prawa jazdy – sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Kary dla pijanych kierowców 2020

Co do zasady jest to 1 rok, jednakże w przypadku gdy okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

kary dla pijanych kierowców, stan nietrzeźwości więxienei
Z pewnością prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest wysoko karalne.

Stan nietrzeźwości. W rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wyjaśnić należy, co oznacza określenie „prowadzi do”. Odnosi się do kierujących, którzy bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu spożywali alkohol, który nie zdążył jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu. Słowa “prowadzi do” pozwalają na przyjęcie, że sprawca był w stanie nietrzeźwości, jeśli spożył taką ilość alkoholu, który po pełnej absorpcji spowoduje przekroczenie progu nietrzeźwości.

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w tym stanie jest art. 178a § 1  k.k., stanowiąc że pijany kierowca będąc w stanie nietrzeźwości podlega karze:

 • grzywny
 • ograniczenia wolności (albo)
 • pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwo to może być popełnione w każdym miejscu, w którym odbywa się ruch pojazdu np. parking.

Nie musi to być droga publiczna!

Przede wszystkim, pijany kierowca będący w stanie nietrzeźwości,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 w przypadku gdy był wcześniej prawomocnie skazany za:

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • przestępstwo określone w :
  • art. 173 k.k. tj. sprowadzenie katastrofy w ruchu,
  • art. 174 k.k. sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu,
  • art. 177 k.k. spowodowanie wypadku w ruchu
  • art. 355 k.k. spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Bądź też prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Z czym wiąże się skazanie pijanego kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości?

Oprócz skazania na karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.

Jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowodował wypadek, w którym są zabici lub ranni, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oprócz powyższego, sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych.

Ponadto, w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa.

Dlatego, możemy śmiało stwierdzić, że konsekwencje związane ze skazaniem pijanego kierowcy są bardzo daleko idące.

Reasumując, nie warto jest występować w tym postępowaniu samodzielnie – dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy. Będzie on w stanie tak pokierować toczącym się postępowaniem karnym, abyś nie poniósł lub poniósł jak najmniejszą odpowiedzialność, a kara była dla Ciebie jak najmniej dolegliwa.

Kierowco, w następnym artykule, przedstawimy Ci godne uwagi propozycje wyjścia z sytuacji jazdy na „gazie”.

Tagi: