Dla osób skazanych jest dla Ciebie nadzieja na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nawet w przypadku, gdy orzeczona wobec Ciebie kara pozbawienia wolności, przekracza 12 miesięcy!

            Ministerstwo Sprawiedliwości, aktualnie pracuje nad projektem zmiany kodeksu karnego,  w zakresie Systemu Dozoru Elektronicznego! Projekt ten, zmierza w szczególności do wydłużenia wymiaru kary, uprawniającego do wystąpienia z wnioskiem o dobycie kary w systemie nieizolacyjnym – w domu!

            Projekt zakłada zmianę polegającą na tym, że skazani mający łączną sumę kar nie przekraczającą 18 miesięcy będą mogli ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wiesz co to oznacza? Wymiar orzeczonych kary pozbawienia wolności uprawniający Ciebie do skorzystania z SDE wydłuża się o 6 miesięcy, co zaś doprowadzi do tego, że większa ilość skazanych będzie mogła ubiegać się o odbycie kary w systemie nieizolacyjnym!

            Jak zapewne wiesz, bądź też przeczytałeś we wcześniejszych naszych artykułach, w obowiązującym stanie prawnym, System Dozoru Elektronicznego może być stosowany wobec skazanych, którym wymierzono karę do 1 (jednego) roku pozbawienia wolności! Więc jest to niewątpliwie zmiana na korzyść!

            Z podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacji wynika, że obecnie w SDE odbywa karę pozbawienia wolności prawie 5 tys. osób, a dodatkowe 9 tys. kwalifikuje się do tego jednak nie stara się o uzyskanie zgody na odbycie kary w tym systemie. Po wprowadzonych zmianach liczba osób kwalifikujących się do SDE, a jeszcze nie objętych tym rodzajem odbywania kary, może wzrosnąć teoretycznie do około 12 tys. osób.

Nie mamy także najmniejszych wątpliwości, że zmiany te płyną na wzrost pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W szczególności uwzględniając fakt, że założeniem tego projektu jest zmniejszenie ilości osób odbywających kary w systemie izolacyjnym tj. w zakładach karnych.

Nasz zespół będzie na bieżąco informować Cię o postępach prac nad tym projektem. Trzymaj więc kciuki za wprowadzenie tych zmian!

Tagi: